• Contributie

  Contributie per maand m.i.v. 1 januari 2014
  Deze maandbedragen zijn het hele jaar verschuldigd.

  • Mini’s tot 12 jaar € 11,50
  • Jeugd 12 – 17 jaar € 20,00
  • Senioren vanaf 18 jaar € 22,50
  • Recreanten 1 uur training € 9,00
  • Recreanten 1-1/2 uur training € 15,00

  Opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren bij de penningmeester: penningmeester@gemini-elst.nl
  Opzeggen is alleen mogelijk per 1 februari en per 1 augustus. Tot de eerstvolgende van deze data ben je contributie verschuldigd. Mondelinge opzeggingen e.d. gelden niet!

  Competitiedeelnemers zijn competitiegeld verschuldigd.
  De kosten hiervan bedragen:

  • Jeugdteams A t/m C € 42,00 per jaar
  • Senioren vanaf 18 jaar € 73,00 per jaar
   Het derde, thuiswonende, jongste lid betaalt geen competitiegeld.

  Er wordt geen restitutie van betaalde gelden verleend als je de vereniging in de loop van het seizoen verlaat. Achterstallige betalingen moeten eerst worden voldaan. De contributie en het competitiegeld dienen betaald te worden via een automatische incasso.

  Het rekeningnummer is: RABO bank NL67RABO0105177113 t.n.v. Zaalsportvereniging Gemini te Elst.