• Sociaal Veilige Sportomgeving

  Inleiding

  Gemini wil voor iedereen een veilige en plezierige plek bieden om te volleyballen. Het is daarom belangrijk dat alle leden en betrokkenen zich bewust zijn van hun eigen gedrag en het effect ervan op anderen.  Wanneer we ons aan algemene omgangsregels houden dan zorgen we met elkaar voor een sociaal veilige sportomgeving!

  Algemene omgangsregels

  • Ik accepteer en respecteer de ander.
  • Ik stop wanneer de ander dit aangeeft.
  • Ik val een ander niet lastig.
  • Ik scheld niet en ik maak geen gemene grappen over anderen.
  • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen.
  • Ik gebruik geen geweld.
  • Ik raak de ander niet tegen zijn wil aan.
  • Ik geef de ander geen (ongewenste) seksueel getinte aandacht.
  • Als iemand mij lastig valt dan vraag ik hem te stoppen en als dit niet lukt vraag ik een ander om hulp.
  • Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden.

  Als trainer/coach kun je een extra steentje bijdragen aan een sociaal veilige sportomgeving. Met onze trainers hebben we nagedacht over specifieke gedragsregels. Onderstaande gedragsregels gelden voor alle trainers/coaches binnen onze vereniging.

   

  Specifieke gedragsregels voor trainers/coaches

  • De trainer maakt samen met zijn team duidelijke teamafspraken en leeft ze na.
  • De trainer geeft zelf het goede voorbeeld, zowel op trainingen als bij wedstrijden.
  • De trainer heeft een positieve instelling.
  • De trainer heeft een open houding, hij biedt een luisterend oor en vraagt om feedback.
  • De trainer observeert goed  wat er in zijn team gebeurd en gaat het gesprek aan wanneer hij onvrede ziet of hoort.
  • De jeugdtrainer onderhoudt goed contact met ouders.
  • De trainer draagt de teamsport gedachte uit: iedereen is gelijk en uniek, maar je bent samen een team.


  Vanuit het NOC*NSF zijn ook gedragsregels opgesteld voor trainers/coaches, welke onder andere gebruikt kunnen worden bij het aanstellen van nieuwe trainers/coaches. Als vereniging hebben we een selectie gemaakt en onderstaande gedragsregels zijn van toepassing.  Aanvullende gedragsregels vanuit het NOC*NSF

  • De trainer moet zorgen voor een omgeving waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
  • De trainer moet zorgen voor een goede sfeer.
  • De trainer onthoudt zich van gedragingen die de waardigheid van de sporter aantast.
  • De trainer onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  • De trainer heeft de plicht – voor zover het in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en machtsmisbruik als gevolg van pesten en/of seksuele intimidatie.

   

  Vertrouwenscontactpersoon

  Gemini heeft in het seizoen 2015-2016 een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.
  De VCP is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag / seksuele intimidatie. Afhankelijk van de aard van de melding zal de VCP de passende procedure volgen. De VCP hanteert hierbij de volgende werkwijze:

  1. Eerste aanspreekpunt / eerste opvang bij een melding
  2. Doorverwijzen
  3. Rapporteren aan het bestuur

   

  Bij de Nevobo is een vertrouwenspersoon aangesteld, welke ondersteuning kan bieden aan de VCP van onze vereniging. Ook kan Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF geraadpleegd worden.

   

  VCP volleybalvereniging Gemini
  Henrieke van Cappellen

  vcp@gemini-elst.nl