• Mini Commissie

  Bij Gemini zijn 80 kinderen actief in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Dit zijn onze “mini’s”, ze trainen in kleine groepen op woensdagmiddag in de Helster. De kinderen in deze leeftijd leren het volleybalspel gefaseerd aan.

  Waarom een minicommissie?
  Gemini probeert de jongste kinderen enthousiast te krijgen voor de teamsport in het algemeen en volleybal in het bijzonder. Natuurlijk willen we ook de toekomst van onze vereniging veilig te stellen, door al op jonge leeftijd kinderen kennis te laten maken met het volleybalspel. Aangezien het om erg jonge kinderen gaat die willen sporten, heb je de ouders nodig om deze kinderen te begeleiden. De ouders willen ook graag goed geïnformeerd worden over de gang van zaken (competitie, trainingen etc.).

  Om dit allemaal in goede banen te leiden heeft Gemini een minicommissie benoemd, deze bestaat uit:
  Maureen van Zuuk
  Mijke Kosters
  Karianne Radstake

  Emailadres: minisgemini@gmail.com

  Wat is op hoofdlijn de taak van de minicommissie?
  Voornamelijk het regelen van de activiteiten rondom de mini’s. We hebben een enthousiaste groep trainers die iedere woensdag in de zaal staat. Wij begeleiden hen in het geven van de training. Ook zorgen we voor de communicatie naar de ouders. Daarnaast is de hoofdtaak het verzorgen van de ledenadministratie van de mini’s; de indeling van de teams, de communicatie naar de ouders over competitie etc.

  Activiteiten
  We proberen jaarlijks extra activiteiten te organiseren, zoals het sinterklaasfeest, een ouder/kind training, het olieflappen toernooi, zwemmen en het kamp.

  Wat vinden jullie leuk aan deze commissie?
  Kinderen zijn erg enthousiast en de betrokkenheid van de ouders is groot. We hebben een hechte groep jeugdige trainers en die zijn erg gemotiveerd en zelfstandig.